كردمراستي بعد چند سال اولين عيد بود كنارم نبودي اما يه نفر اينقدر تبريك گفت كه وقتي تلفن قطع كردم نشستم گريه كردم....دلم فقط تبريك يه نفر رو ميخواست كه كنارم نيست ديگه مال من نيست مال يه نفر ديگه است كلي خاطراتم و مرور كردم ياد تموم خاطراتم افتادم و اشك ريختم...:(((

منبع اصلی مطلب : دختر آفتابي
برچسب ها : كردم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : اولين عيد...